Voľné pracovné miesta

Plánované voľné pracovné miesta na Mestskom úrade

Miesta, ktoré primátor mesta plánuje obsadiť (preobsadiť) na mestskom úrade v priebehu najbližších týždňov, resp. mesiacov s pravdepodobným nástupom v roku 2016:…

Voľné pracovné miesto – učiteľ fyziky

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
Počet príloh: 1 Čítaj viac...
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953