Verejné (mestské) pohrebiská v Spišskej Belej

V meste Spišská Belá sa nachádzajú 2 pohrebiská :

1. Pohrebisko na Družstevnej ulici

2. Pohrebisko na Medňanského ulici v Strážkach 

Prevádzková doba (oboch pohrebísk):

a) od 15. apríla do 8. novembra od 700 do 2100 hod. - každý deň

b) od 9. novembra do 14. apríla od 700 do 1900 hod. - každý deň

Prevádzkovateľ oboch pohrebísk a domu smútku:  

Mesto Spišská Belá, Mestský úrad, Petzvalova 18, Spišská Belá

Meno zodpovedného správcu:  Ľubomír Pavlarčík

Tel. kontakt na správcu:  0905 575 800

Prevádzkové hodiny  pre styk s verejnosťou (v pracovné dni):

Pondelok   od   8.30 do 11.30 hod.

Utorok       od   8.30 do 11.30 hod.

Streda        od   8.30 do 11.30 hod.

                a  od 15.30 do 17.30 hod.

Štvrtok       od   8.30 do 11.30 hod.

Piatok         od   8.30 do 11.30 hod.

Mimo uvedený čas volajte na vyššie uvedené tel. číslo.

Ďalšie telefónne kontakty: Mestský úrad v Spišskej Belej -  tel. 4680 511, 4680 502, 0905535639

V prípade porušovania verejného poriadku volajte na: Mestská polícia v Spišskej Belej – 0915905638

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953