Zber veľkoobjemového odpadu - tzv. jarné upratovanie 2015

Prílohy
zber_velkoobjemov_ho_odpadu_jar_2015.doc doc Otvoriť

Zber veľkobjemového odpadu - jesenné upratovanie 2014

Prílohy
jesen_uprat_2014.doc doc Otvoriť

Zber veľkoobjemového odpadu - tzv. jarné upratovanie

Prílohy
oznam_jarne_uoratovanie.doc doc Otvoriť

VZN mesta o nakladaní s odpadmi

Prílohy
vzn_7_2013_o_nakaldani_s_odpadmi.doc doc Otvoriť

Ako nakladáme s komunálnym odpadom

Prílohy
odpady.doc doc Otvoriť
odpady_brozura.pdf pdf Otvoriť

záhradný odpad - čo s ním ?

Prílohy
palenie_zahradneho_odpadu.pdf pdf Otvoriť

Koncepcia smerovania k nulovému odpadu

Prílohy
koncepcia_smerovania_k_nulovemu_odpadu.pdf pdf Otvoriť

Znižovanie množstva odpadu...

Prílohy
znizovanie_vzniku_odpadov.doc doc Otvoriť

A čo so živočíšnym odpadom ....

Prílohy
usmernenie_zivocisny_odpad.doc doc Otvoriť

Znižovanie množstva odpadov

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953