Matrika

Marcela Sisková
Funkcia: samostatný odborný referent na úseku matriky

Kontakt: 
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č.3
tel. 052/46 80 516
e-mail: matrika@spisskabela.sk

Matričný úrad v Spišskej Belej je určený pre tieto obce (tzv. matričný územný obvod):
Spišská Belá, Krížová Ves, Podhorany, Bušovce, Toporec, Jurské, Holumnica, Ihľany 

Pracovná doba :
Pondelok  07 30 - 15 30
Utorok      07 30 - 15 30
Streda       07 30 - 16 30
Štvrtok      07 30 - 15 30
Piatok       07 30 - 14 30
obedňajšia prestávka 1130 - 12 30 hod

Prílohy
Podanie žiadosti o výpis z registra trestov doc Otvoriť
Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva doc Otvoriť
Uzavretie manželstva doc Otvoriť
Vedenie osobitnej matriky doc Otvoriť
Vystavenie ďaľšie výpisu rodného, sobášneho, úmrného listu doc Otvoriť
Zápis narodenia do matriky doc Otvoriť
Zápis úmrtia do matriky doc Otvoriť
Zákon o matrikách doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953