Nemocnica Stará Ľubovňa

ADRESA:
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

KONTAKT:
Tel.: (+421-52-) 43 17 111 - spojovateľka
Tel.: (+421-52-) 43 213 07 - sekretariát
Tel.: (+421-52-) 43 17 216 - námestník riaditeľa pre ekonomický úsek
Tel.: (+421-52-) 43 17 217 - námestník riaditeľa pre úsek ľudských zdrojov
Email: 
nspsl@nspsl.sksekretariat@nspsl.sk
Web:  http://www.nspsl.sk/


Zväčšiť mapu

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953