MUDr. Marta Kirschner

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

ADRESA:
MUDr. Marta Kirschner
Štefánikova 42
059 01 Spišská Belá

KONTAKT:
Tel.:052/ 4591 344


Zväčšiť mapu

ORDINAČNÉ HODINY:

Pondelok 7:00 - 12:00 ambulancia
12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka
12:30 - 15:00 poradňa Slovenská Ves
Utorok 7:00 - 12:00 ambulancia
12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka
12:30 - 14:30 poradňa Spišská Belá
14:30 - 15:00 návštevy, administratíva
Streda 7:00 - 10:00 ambulancia
10:00 - 15:00 prevencia, administratíva
Štrvtok 7:00 - 12:00 ambulancia
12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka
12:30 - 15:00 návštevy, semináre
Piatok 7:00 - 12:00 ambulancia
12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka
12:30 - 15:00 návštevy, semináre,
administratíva
Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953