MUDr. Andrea Nagyová

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

ADRESA:
MUDr. Andrea Nagyová
Štefánikova 42
059 01 Spišská Belá

KONTAKT:
Tel.:052/ 4591 291


Zväčšiť mapu

ORDINAČNÉ HODINY:

Pondelok
07:00 - 08:00 Odbery
08:00 - 13:00 ambulancia
13:00 - 13:30 obed
13:00 - 15:30 abulancia
15:30 - 17:00 prevencia

Utorok
07:00 - 08:00 Odbery
08:00 - 12:00 ambulancia
12:00 - 12:30 obed
12:30 - 14:00 poradňa Križová Ves
14:00 - 15:00 administratíva, návštevy, semináre

Streda
07:00 - 08:00 Odbery
08:00 - 12:00 ambulancia
12:00 - 12:30 obed
12:30 - 14:00 poradňa Spišská Belá
14:00 - 15:00 administratíva, návštevy

Štrvtok
07:00 - 08:00 Odbery
08:00 - 10:00 ambulancia
10:00 - 12:00 prevencia, administratíva
12:00 - 12:30 obed
12:30 - 15:00 administratíva, semináre

Piatok
07:00 - 08:00 Odbery
08:00 - 12:00 ambulancia
12:00 - 12:30 obed
12:30 - 13:00 návštevy

Každý deň v čase:
od 7:00 - 7:30 odbery - biolog. materiálu- výtery, stolica, moč
od 7:30 - 8:00 odebery - krv

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953