Apartment house

Adresa:
Apartment house
Nad Kaštieľom 11
059 01 Spišská Belá

Telefón:
+421 904 375 413

Webová adresa:
http://strazky.sk/


Zväčšiť mapu

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953