Spišský zemiakarský jarmok

14. ročník Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej sa uskutoční v sobotu 24. septembra 2016. Už teraz sa na vás tešíme ..........

13. ročník Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej sa uskutoční v sobotu 19. septembra 2015. Už teraz sa na vás tešíme ..........

V sobotu 20. septembra 2014 sa konal v Spišskej Belej už 12. ročník známeho podujatia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto jarmoku boli už tradične Mesto
Spišská Belá, Zemiakarský zväz SR, Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora Poprad, Hlavná odrodová skúšobňa ÚKSÚP Spišská Belá, AT TATRY, spol. s r. o. Spišská Belá, Slovsolanum družstvo Spišská Belá, Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá, VŠÚZ a. s. Veľká Lomnica,…

Počet príloh: 4 Čítaj viac...

11. Spišský zemiakarský jarmok 2013

V sobotu 21.sep­tembra 2013 sa konal v Spišskej Belej už 11. ročník známeho poduja­tia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto jarmoku boli už tradične Mesto Spišská Belá, Zemiakarský zväz SR, Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora Poprad, Hlavná odrodová skúšobňa ÚKSÚP-u Spišská Belá, AT TATRY, spol. s r. o., Spišská Belá, Slovsolanum, družstvo Spišská Belá,…

Počet príloh: 3 Čítaj viac...

10. Spišský zemiakarsky jarmok 2012
22. sep­tembra 2012 sa konal v Spišskej Belej už 10. ročník známeho poduja­tia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto jarmoku boli už tradične Mesto Spišská Belá, Zemiakarský zväz SR, Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora Poprad, Hlavná odrodová skúšobňa ÚKSÚP-u Spišská…

Počet príloh: 3 Čítaj viac...

9. Spišský zemiakarský jarmok 

Na novej zhromažďovacej ploche pri mestskom úrade v Spišskej  Belej sa v sobotu 17. septembra uskutočnil už 9. ročník Spišského zemiakarského jarmoku. Počasie aj tohto roku tomuto podujatiu prialo a prilákalo obrovské množstvo domácich i cezpoľných návštevníkov. Jarmok zorganizovalo mesto…

Počet príloh: 3 Čítaj viac...
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953