Kalendár podujatí mesta

Prílohy
Kalendár kultúrnych a športových podujatí 2013 doc Otvoriť
Kalendár kultúrnych a športových podujatí 2012 doc Otvoriť
Kalendár kultúrnych a športových podujatí 2011 doc Otvoriť
Kalendár kultúrnych a športových podujatí 2010 doc Otvoriť
Kalendár kultúrnych a športových podujatí 2009 doc Otvoriť
Kalendár kultúrnych a športových podujatí 2008 doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953