Dni mesta Spišská Belá

Ako každý rok, aj v roku 2012 v dňoch 8. - 10. júna Spišská Belá žila kultúrno – spoločenským podujatím Dni mesta Spišská Belá, ktoré sa síce toho roku neviazalo na žiadnu príležitosť či výročie, no na vydarenosti mu to neubralo, práve naopak. Napriek počasiu, ktoré skúšalo každého prítomného, či na strane účinkujúcich alebo divákov, sme si mohli vychutnať bohatý a žánrovo pestrý program a nenechali sme si dažďom pokaziť dobrú…

Počet príloh: 3 Čítaj viac...
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953