Mariánsky stĺp

Barokový pieskovcový stĺp Nepoškvrnej Panny Márie je typickým reprezentantom doby, v ktorej vznikol. Obdobie vrcholného baroka v našom prostredí je charakteristické obnovenou mariánskou úctou, ktorú reprezentujú aj pamiatky tohto druhu. Immaculata je momentálne situovaná na sekundárnom mieste, v parku oproti mestskému úradu. Stĺp so sochou Nepoškvrnenej bol postavený v roku 1729, čo dokladá rímsky chronogram na sokli MDCCXXIX. Iniciátorm stavby bol ľubovniansky starosta Teodor Lubomirski, ktorý spravoval Spišskú Belú a ďalších 13 spišských miest počas poľského zálohu (1412-1772). Aj v ostatných mestách stoja pamiatky rovnakého charakteru. Immaculata je prostovlasá Mária so svätožiarou s 12 hviezdami, stojí na polmesiaci a hadovi, ktorý drží v papuli jablko. Toto znázornenie vychádza z textov a vízie ženy v Apokalypse.

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953