Správa o činnosti za rok 2014

Prílohy
spr_va_o_cinnosti_rtic_za_r._2014.doc doc Otvoriť
statistika_rtic_za_rok_2014.xls xls Otvoriť

Správa o činnosti RTIC za rok 2013

Prílohy
sprava_o_cinnosti_2013.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953