Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2016

Prílohy
kalendar_kult._podujati_2016_konec._verzia_1.doc doc Otvoriť

Kalendár kultúrnych a športových podujatí mesta na rok 2015

Prílohy
kalend_r_kult._podujat_2015.doc doc Otvoriť

Kalendár kultúrnych a športových podujatí mesta 2014

Prílohy
kalendar_kult._podujati_2014_1.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953