Remeslá pod Tatrami

Združenie Región "Tatry" v Kežmarku predstavuje dokumentárny film prezentujúci goralské ľudové remeslá pod Tatrami. Film vyrobila Kežmarská televízia. Film bol vyrobený v rámci mikroprojektu spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013

 

Klikni:

http://www.youtube.com/watch?v=IGW_ysU8XKk

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953