Úradná tabuľa

Mesto Spišská Belá vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku na výstavby tenisovej (multifunkčnej) haly s tenisovými a squashvými ihriskami a s doplnkovými funkciami

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 02.07.2013   Dátum zvesenia: 31.07.2013
Čítaj viac...

Oznámenie o zámere prenajať pozemky v katastrálnom území Spišská Belá

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 03.07.2013   Dátum zvesenia: 18.07.2013
Čítaj viac...

Schválené znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 01.07.2013   Dátum zvesenia: 17.07.2013
Čítaj viac...

Schválené znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 01.07.2013   Dátum zvesenia: 16.07.2013
Čítaj viac...

Oznámenie o zámere prenajať pozemky v katastrálnom území Spišská Belá

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 01.07.2013   Dátum zvesenia: 16.07.2013
Čítaj viac...

Oznámenie o zámere prenajať pozemky v katastrálnom území Spišská Belá

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 01.07.2013   Dátum zvesenia: 16.07.2013
Čítaj viac...

Oznámenie o zámere prenajať pozemky v katastrálnom území Tatranská Lomnica

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 01.07.2013   Dátum zvesenia: 16.07.2013
Čítaj viac...

OPRAVA  TERMÍMOV !! Triedený zber komunálneho odpadu v Spišskej Belej júl - december 2013

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 12.06.2013   Dátum zvesenia: 31.12.2013
Čítaj viac...

Ďaľšie dokumenty na úradnej tabuli nájdete na tomto odkaze:
http://old.spisskabela.sk/start.php?id=urt_all
 

Dátum zverejnenia: 11.06.2013   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953