Úradná tabuľa

Prenajímateľ : Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :

  1. 1.     Mestský nájomný byt –  č. 2, garzónka na prízemí, ul. Slnečná 72

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Dátum zverejnenia oznámenia: 08.03.2016

V Spišskej Belej  dňa    08.03.2016                 

JUDr. Štefan Bieľak

Dátum zverejnenia: 08.03.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

informácie o začatí správnych konaní v prílohe

Počet príloh: 2
Dátum zverejnenia: 07.03.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec podľa informuje podľa § 23 ods. 3  zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) verejnosť o zaslaní zámeru “REKREAČNÝ AREÁL – reštaurácia a vodná plocha s letným kúpaliskom“. Navrhovateľom je…

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 03.03.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

v prílohe .....

Dátum zverejnenia: 01.03.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Zámer na prenájom majetku mesta - prípad osobitného zreteľa - prenájom parkoviska v Tatranskej Kotline

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 01.03.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Prenajímateľ : Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :

  1. 1.     Mestský nájomný byt –  č. 2, dvojizbový na 2. poschodí, ul. Štefánikova 42
  2. 2.     Mestský nájomný byt – č. 7, dvojizbový na 2. poschodí, ul. Štefánikova 42
  3. 3.     Mestský nájomný byt – č. 2, trojizbový na prízemí, ul. Štefánikova 18

 

Predpokladaný…

Dátum zverejnenia: 01.03.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec podľa informuje podľa § 23 ods. 3  zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) verejnosť o zaslaní zámeru “Zemiansky dvor“. Navrhovateľom…

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 01.03.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

oznámenie v prílohe ......

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 28.02.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 26.02.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953