Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ : Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :Mestský nájomný byt –  č. 11, 3 izbový na poschodí, ul. Štefánikova 18 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

       

Dátum zverejnenia: 06.04.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953