Jazyková škola nemčiny

viď príloha

Dátum zverejnenia: 21.03.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Prílohy
kurz_lendak_2016.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953